Bouwbegeleiding

Nadat de engineering is afgrond, verschuift de focus van het project naar de realisatie ervan.
∑yecon wordt graag in een vroeg stadium betrokken bij het project, omdat de startfase van een project bepalend is voor de kwaliteit van het projectproces en levert zo toegevoegde waarde op voor het eindresultaat.
De start van de realisatie begint al tijdens de engineering.
Keuzes, die in de voorbereiding worden gemaakt, hebben een grote invloed op de uitvoering.

Tijdens de realisatie wordt intensief samengewerkt met de door u geselecteerde partners op het gebied van onderdelen toelevering, montage en besturing.
Wij hebben ook goede contacten met verschillende partners en kunnen u adviseren bij het zoeken.
Of invulling geven aan de eventueel ontbrekende schakels.
De meerwaarde van ∑yecon zit,  naast de technisch inhoudelijke kennis, in kennis over productieprocessen en organisatorische vaardigheden.

∑yecon begeleidt het gehele realisatietraject.
Voor de opdrachtgever bestaat dit uit de contractbewaking, afstemming van alle disciplines en afname.
De projectspecificatie en de UAV 1989 zijn daarbij de handvaten, waarmee de belangen van de opdrachtgever behartigd worden.
Voor de opdrachtnemer kunnen de volgende activiteiten begeleid worden: Inkoop, elektrische en mechanische montage, besturing, testen, eventueel modificeren, inbedrijfstelling, instructie en afname.

Afhankelijk van het type project en de gemaakte afspraken vindt dit plaats in de werkplaats of op locatie.
Parallel aan de realisatieactiviteiten worden ook alle kwaliteitsaspecten meegenomen die het project compleet maken.

∑yecon wordt ingezet bij bedrijven, waarbij veelal gehele trajecten vanaf het idee tot en met de realisatie begeleid worden.
Dit kunnen ook bedrijven zijn die zelf machines ontwikkelen, realiseren en leveren, waarbij ∑yecon flexibel kan inspringen op een capaciteitsbehoefte.