Engineering


∑yecon ….
heeft kennis en vaardigheden van de ontwikkeling van systemen
is naar behoefte inzetbaar voor haar klanten, zowel op gehele trajecten als deeltrajecten
ontwerpt, engineert (speciaal)machines, machinemodificaties of speciaalgereedschappen
is graag in een vroeg stadium betrokken bij een project

∑yecon heeft kennis van zaken, beheerst het gehele traject van probleemanalyse tot en met implementatie en maakt gebruik van een gefaseerde projectaanpak.


Uw vraagstelling leidt bij ons tot een uitstekende oplossing!


De sleutel tot succes ligt zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces. Juist dan is de vrijheid voor kostenbeheersing het grootst en zijn de kosten van modificaties gering.

figuur 3

Figuur 3:


Uit ervaring blijkt dat de totale kosten sterk beïnvloed worden door de kwaliteit van het ontwerpproces. Door slimmer te ontwerpen is het mogelijk om sneller en kostenbesparend te bouwen.

In de conceptfase wordt het idee besproken. Het projectkader is bepaald en de eisen, waaraan de oplossing moet voldoen, zijn vastgesteld. Bekende oplossingen worden besproken en naar behoefte worden alternatieven aangedragen. Van de gekozen oplossing wordt een conceptontwerp gemaakt. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de risico’s en afspraken wordt op basis van dit plan een aanbieding gemaakt voor de volgende fase of voor het gehele traject.

Van de gekozen oplossing genereert ∑yecon een compleet 3D CAD model, met behulp van Inventor, welke leidend is in het gehele ontwerp- en realisatieproces tot en met implementatie. 3D CAD modellen geven een exacte weergave van de constructie en de onderlinge samenhang. Dit reduceert de kans op onvolkomenheden en geeft de betrokkenen een goed beeld van het uiteindelijke product.

In de ontwerpfase wordt het 3D CAD model van het concept uitgewerkt en volledig gemaakt. Van de afzonderlijke onderdelen worden productietekeningen gemaakt.

De productietekeningen zijn gekoppeld aan het 3D CAD model. Wij maken gebruik van dit model, omdat eenvoudig wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Met het maken van productietekeningen kan door deze koppeling al gestart worden nadat het voorontwerp is afgerond.

Parallel aan de ontwerp activiteiten worden ook alle kwaliteitsaspecten verzorgd die het project compleet maken: risicoanalyse, opstellen van de gebruikershandleiding en het samenstellen van het Technisch Constructie Dossier conform de Machinerichtlijn. In deze fase vindt er al intensief overleg plaats met toeleveranciers. Zo komen wij gezamenlijk tot een optimaal ontwerp en kunnen wij de levertijd positief beïnvloeden. In de realisatiefase worden de onderdelen door gespecialiseerde machinefabrieken gemaakt. Tijdens de Bouwbegeleiding zorgt een directe communicatie tussen ∑yecon en de technische specialisten van deze bedrijven voor een goede kwaliteit van het eindresultaat.