Bedrijfsinformatie
∑yecon is ontstaan uit de groeiende behoefte van opdrachtgevers voor project- en bouwbegeleiding van multidisciplinaire projecten.

Dit vereist naast de organisatorische kennis en kunde ook een degelijke technische achtergrond. Werktuigbouw is van oudsher de spin in het web tussen de diverse disciplines.

Een werktuigbouwkundige houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en gebruiken van 'werktuigen'. Maar ook met adviseren, keuren, onderzoeken en het verbeteren van de producten of de productiemethoden. Inspectie, beheer en onderhoud zijn ook vakgebieden waarin de werktuigbouwkundige een adviserende rol kan vervullen.

∑yecon heeft kennis van zaken, beheerst het gehele traject van probleemanalyse tot en met implementatie en maakt gebruik van een gefaseerde projectaanpak.

∑yecon wordt graag in een vroeg stadium betrokken bij het project, omdat de startfase van een project bepalend is voor de kwaliteit van het projectproces en levert zo toegevoegde waarde op voor het eindresultaat. De meerwaarde van ∑yecon zit in kennis over productieprocessen en expertise op het gebied van ontwerp, engineering, project- en bouwbegeleiding.

∑yecon heeft de kennis en vaardigheden in huis om (werktuigbouwkundige) systemen te ontwerpen, engineeren en de realisatie te begeleiden.

∑yecon kan deze kennis en vaardigheden naar behoefte inzetten voor haar klanten. Deskundigheid, openheid, pragmatisme, betrouwbaarheid, gekoppeld aan innovatief en creatief vermogen leiden tot gewenste projectresultaten en duurzame relaties.

Wij begrijpen het belang van een integrale projectbenadering, zijn gemotiveerd en dragen op professionele wijze bij aan een gestructureerde en beheerste projectuitvoering. Door kennis op te bouwen van de werkwijze en processen van haar klanten kan ∑yecon snel en adequaat diensten verlenen op het gebied van ontwerp, engineering, project- en bouwbegeleiding.