onze expertises

Project- en bouwbegeleiding

Bij Eye-Con hebben we ruime kennis en vaardigheden op het gebied van project- en bouwbegeleiding voor multidisciplinaire projecten in de werktuigbouw. U kunt bij ons terecht voor het ontwerp, de engineering en de begeleiding van realisatie van ‘werktuigen’. Wij kunnen ook adviseren bij inspectie, beheer en onderhoud en daarnaast ook keuren, onderzoeken en verbeteren eventueel ook uw product of de productiemethoden.

Wij worden graag in een vroeg stadium betrokken bij het project. De startfase van een project is bepalend voor de kwaliteit van het projectproces en levert zo toegevoegde waarde voor het eindresultaat. De start van de realisatie begint al tijdens de engineering; keuzes die in de voorbereiding worden gemaakt, hebben een grote invloed op de uitvoering.

Tijdens de realisatie wordt er intensief samengewerkt met de door u geselecteerde partners op het gebied van toelevering onderdelen, montage en besturing. Wij hebben ook goede contacten met verschillende partners en kunnen u adviseren bij uw zoektocht en invulling geven aan de eventueel ontbrekende schakels.

Portfolio
Referenties

Om u een indruk te geven van onze ervaringsgebieden geven we hier een selectie van projecten die wij samen met onze partners en opdrachtgevers hebben gerealiseerd weer.

Activiteiten

De realisatiefase

Nadat het ontwerp in een engineering review wordt vrijgegeven voor productie start de realisatiefase.
Wij kunnen het volledige realisatietraject begeleiden, deze begeleiding kan bestaan uit de volgende activiteiten: inkoop, elektrische en mechanische montage, besturing, testen, eventueel modificeren, inbedrijfstelling, instructie en afname. Dit kan uitgebreid worden met contractbewaking, afstemming van alle disciplines en afname. Het contract, de Europese Richtlijnen en vigerende normen zijn daarbij de handvaten waarmee de belangen van de opdrachtgever behartigd worden.

Afhankelijk van het type project en de gemaakte afspraken vindt dit plaats in de betreffende werkplaats of op locatie. Eye-Con biedt naast de technisch inhoudelijke kennis ook kennis over productieprocessen en organisatorische vaardigheden.

Gelijk aan de realisatieactiviteiten worden ook alle kwaliteitsaspecten verzorgd die het project compleet maken. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten: MachineveiligheidQA/QC en keuring.

Constructieve veiligheid

In de engineering en uitvoeringsfase is het belangrijk dat er genoeg focus ligt op de constructieve veiligheid. Wij nemen graag het initiatief om de coördinerende taak van constructieve veiligheid te ondersteunen.

kennis van zaken

Eye-Con heeft kennis van zaken, beheerst het gehele traject van probleemanalyse tot en met implementatie en maakt gebruik van een gefaseerde projectaanpak.

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier