onze expertises

Project- en bouwbegeleiding

Eye-Con heeft kennis en vaardigheden van project- en bouwbegeleiding voor multidisciplinaire projecten in de werktuigbouw. U kunt bij ons terecht voor het ontwerpen, engineering en de realisatie te begeleiden van ‘werktuigen’. Wij kunnen ook adviseren bij inspectie, beheer en onderhoud en daarnaast ook keuren, onderzoeken en het verbeteren van het product of de productiemethoden.

Wij worden graag in een vroeg stadium betrokken bij het project. De startfase van een project is bepalend voor de kwaliteit van het projectproces en levert zo toegevoegde waarde op voor het eindresultaat. De start van de realisatie begint al tijdens de engineering. Keuzes, die in de voorbereiding worden gemaakt, hebben een grote invloed op de uitvoering.

Tijdens de realisatie wordt intensief samengewerkt met de door u geselecteerde partners op het gebied van onderdelen toelevering, montage en besturing. Wij hebben ook goede contacten met verschillende partners en kunnen u adviseren bij het zoeken. Of invulling geven aan de eventueel ontbrekende schakels.

Portfolio
Referenties

Om u een indruk te geven van de ervaringsgebieden worden hier, een selectie van projecten die wij samen met onze partners en opdrachtgevers realiseerden gepresenteerd.

Activiteiten

De realisatiefase

Nadat het ontwerp in een engineering review is vrijgegeven voor productie start de realisatiefase. Wij kunnen het gehele realisatietraject begeleiden. Deze begeleiding kan bestaan uit de volgende activiteiten: Inkoop, elektrische en mechanische montage, besturing, testen, eventueel modificeren, inbedrijfstelling, instructie en afname. Dit kan uitgebreid worden met contractbewaking, afstemming van alle disciplines en afname. Het contract, de Europese Richtlijnen en vigerende normen zijn daarbij de handvaten, waarmee de belangen van de opdrachtgever behartigd worden.

Afhankelijk van het type project en de gemaakte afspraken vindt dit plaats in de werkplaats of op locatie. Eye-Con biedt naast de technisch inhoudelijke kennis ook kennis over productieprocessen en organisatorische vaardigheden.

Gelijk aan de realisatieactiviteiten worden ook alle kwaliteitsaspecten verzorgd die het project compleet maken. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten: Machineveiligheid, QA/QC en keuring.

Constructieve veiligheid

In de engineering en uitvoeringsfase is het belangrijk dat er genoeg focus ligt op de constructieve veiligheid. Wij nemen graag initiatief om de coördinerende taak van Constructieve veiligheid te ondersteunen.

kennis van zaken

Eye-Con heeft kennis van zaken, beheerst het gehele traject van probleemanalyse tot en met implementatie en maakt gebruik van een gefaseerde projectaanpak.

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier