onze expertises

Hydraulische installaties

In de Werktuigbouwkunde wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een Hydraulische systeem, dit is een aandrijftechniek waarbij vloeistoffen (oliedruk) onder hoge druk motoren en cilinders aandrijven. Met hydraulische aandrijftechniek kan er met precisie grote kracht en nauwkeurige beweging worden geleverd.

Hydraulische installaties is een geheel dat samengesteld is uit:

 • één of meerdere hydraulische eenheden;
 • één of meerdere hydraulische cilinders of hydraulische motoren (actuatoren);
 • het verbindend leidingwerk tussen de hydraulische eenheden en de hydraulische cilinders of hydraulische motoren.
Hydraulisch aandrijfsysteem

De voor- en nadelen

Dankzij de hoge energiedichtheid van hydraulische installaties kan er met kleinere machines een groter vermogen worden geleverd als met een elektrische installatie. Er is grote flexibiliteit wat betreft de plaatsing van de installatie ten op zicht van de actuatoren. Daarnaast kan een machine met hydraulische aandrijving onbelast aanlopen. De nadelen van een hydraulische installatie ten opzichte van een elektrische aandrijving zijn een slechter rendement en de installatie maakt meer geluid als een elektrische installatie. Ook is er kans op lekproblemen bij hydraulische slangen en koppelingen waardoor er druk wegvalt en het systeem niet meer optimaal werkt. Afhankelijk van welke olie wordt gebruikt kan er ook bodem verontreiniging plaats vinden bij een lekkage. Er zijn diverse oliën op de markt om dit te kunnen voorkomen.

Activiteiten

Toepassingen

Hydraulische aandrijvingen kunnen worden toegepast op:

 • Aandrijving van bruggen, sluizen;
 • Aandrijving van persen;
 • Aandrijvingen en regelingen van walsen bij bijvoorbeeld hoogovens;
 • Aandrijven van mobiele werktuigen als graafmachines, grijpers,
  vuilniswagens etc.;
 • Regelen van diverse systemen, zoals turbineregelingen;
 • Aandrijving van gereedschapswerktuigen;
 • Aandrijvingen aan boord van bagger- en offshorevaartuigen.
referentie

Rijkswaterstaat Technisch Document: RTD1025

AMROR is een samenwerking van de alliantiepartners Rijkswaterstaat(RWS), Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam om samen kennis te ontwikkelen voor gemeenschappelijke doelen. Een van die gemeenschappelijke doelen is bijvoorbeeld het uniformeren van normeringseisen.

In dit geval aanvullende eisen ten aanzien van de norm (NEN-EN-ISO 4413) voor hydraulische installaties voor beweegbare bruggen, sluizen en beweegbare waterkeringen. Naast de AMROR alliantiepartners heeft Eye-Con inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het document. Dit heeft geresulteerd in het Rijkswaterstaat Technisch Document: RTD 1025.
Een gezamenlijk document met eisen voor het ontwerpen, samenstellen, leveren, installeren en beproeven van hydraulische installaties. Deze norm is van toepassing op nieuwbouw-, verbeterings- en onderhoudswerken en vervangt de NBD 06000: Eisen voor hydraulische bewegingswerken.

Contactformulier