onze expertises

werktuigbouw

Een werktuigbouwkundige houdt zich bezig met het ontwerpen van dynamische en statische constructies en werktuigen. Werktuigbouwkunde is een breed technisch vakgebied en vraagt om creativiteit en precisie. Bij werktuigen moet alles goed functioneren anders leid dit tot stagnatie van uw project en kan dit tot faalkosten leiden. Werktuigbouwkunde is terug te vinden in alle branches omdat er overal werktuigbouwkundige ‘werktuigen’, constructies en producten worden gebruikt. Denk aan bruggen, sluizen, hijskranen, gemalen, (kermis)attracties, machinebouw, lopende band constructies, windmolenparken en geautomatiseerde werk- en productiemethoden.

Staalconstructies

Staalbouw wordt toegepast op zichzelf staande bouwwerken zoals een brugconstructie of een kraan maar ook op constructie-elementen in een gebouw bij Utiliteitsbouw en Woningbouw. Bijna alle constructies, installaties en fabrieken zijn opgebouwd uit staal.
Staalconstructie worden vaak opgebouwd uit gewalste balken; profielstaal, uit plaatmetaal en/of buizen vervaardigd van constructiestaal. Door boutverbindingen en lassen worden deze constructiedelen met elkaar verbonden.

Stalen componenten, die aan het weer worden blootgesteld, dienen te worden voorzien van een oppervlaktebehandeling ter beschermd tegen corrosie. Staalconstructies dienen te voldoen aan ontwerpvereisten van stijfheid en sterkte vastgelegd in verschillende normen. De eurocode heeft een algemene norm voor het ontwerp van staalconstructies, de Eurocode 3: Ontwerp van staalconstructies (NEN-EN 1993). Hierin staan de ontwerpvereisten van stijfheid en sterkte vastgelegd in verschillende normen. Voor de fabricage van staalconstructies is de NEN-EN 1090 serie aan de Eurocode 3 gekoppeld.

europese normen

nen-EN 1090-1

CPR en NEN-EN 1090-1

De Europese Commissie geeft richtlijnen uit voor een groot aantal producten. Doelen zijn om het vrije handelsverkeer te bevorderen en om de veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén van deze kwaliteitsrichtlijnen is de Construction Products Regulation (CPR). Voor de staal- en aluminiumconstructies, is de norm NEN-EN 1090-1 wettelijk verplicht.

 

CE-markering en DoP
Op grond van NEN-EN 1090-1 kan het constructiebedrijf een fabrieksprocesbeheersingssysteem (FPC-systeem) opzetten, documenteren en onderhouden. Wanneer dit proces op orde is kan de stap naar certificering bij een Notified Body worden opgestart. Eye-Con kan hierbij assisteren / ondersteunen.

 

Europese normen

De norm en 1090-2

Wordt de staalconstructie berekend met de Eurocode, dient deze volgens de NEN-EN 1090-2  gerealiseerd worden. Het maakt geen verschil of de constructie ‘tijdelijk’ is. In de meeste overeenkomsten voor  staalbouwconstructies wordt tegenwoordig de NEN-EN 1090-2 van toepassing verklaard. Om conform de NEN-EN 1090-2 laswerkzaamheden uit te voeren onder uitvoeringsklasse EXC 2,3 en 4 moeten zij beschikken over een lascoördinator. Daarnaast heeft de Europese Unie besloten om een CE-markering te verbinden aan het in de handel brengen van bouwproducten.

Opleiding Bouwen met Staal

Phil van Amen eigenaar van Eye-Con verzorgt de lessen voor een aantal vakken voor opleidingen bij Bouwen met Staal (BmS) en het samenwerkingsverband met de Betonvereniging (BV/BmS ) voor het onderwerp Staalconstructies. Het gaat hier om de vakken Materiaalkunde en Fabricage & Montage.

Eye-Con verzorgt ook praktijk gerichte cursussen over de inhoud en toepassing van de NEN-EN 1090-1 en NEN-EN 1090-2.

Wij zijn sterk in alles wat te maken heeft  met staal- en werktuigbouw in de ruimste zin van het woord. Door onze jarenlange ervaring en de inzet kunnen wij onze opdrachtgevers voorzien van deskundig advies-op-maat. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

 

Contactformulier