onze expertises

Visuele Lasinspectie Vt-W LEVEL 2

Een lasinspecteur verricht visueel onderzoek naar het laswerk. Door dit onderzoek kunnen lasonvolkomenheden in een vroeg stadium worden voorkomen. Een visuele inspectie (VT) is een van de meest efficiënte Niet Destructief Onderzoek (NDO of NDT) methoden, omdat het snel en eenvoudig toepasbaar is. Bij een visuele lasinspectie is de lasnaad direct zichtbaar op beeld en kan ter plaatse worden beoordeeld.

De inspectie vindt plaats voor, tijdens en na het lassen. Indien de constructie na het lassen ook nog geconserveerd wordt, is deze directe inspectie van groot belang voor de doorlooptijd. Ook worden er bij conservering aanvullende eisen gesteld vanuit de NEN-EN 1090-2 uitgedrukt met betrekking tot de voorbewerkingsgraad. Als onderdeel van de NDO onderzoeken volgens NEN-EN 1090-2 is visuele lasinspectie onmisbaar. Het geeft zekerheid en extra bevestiging dat de constructie voldoet aan de gestelde eisen. Een visuele lasinspectie geeft controle op de kwaliteit zoals die door een toeleverancier is opgeleverd. Voldoet dit aan de gestelde eisen en heeft u kregen wat er in het contract is afgesproken?

Activiteiten

Een lasinspecteur kan ook bij aanvang van het lassen een groot voordeel zijn.

Bij het lassen heeft hij een adviserende rol, en voert bij de uitvoering van het laswerk controles uit op onder andere de opvolging van de procedures en de toepassing van de lasapparatuur voor lassen. Een specifiek aandachtpunt is het lastoevoegmateriaal – de lasinspecteur controleert in dit geval of het voorgeschreven materiaal op de juiste wijze wordt behandeld en gebruikt.
Het werk van de lasinspecteur draait dus om het controleren op een bepaalde kwaliteitseis en daarmee het hanteren van die kwaliteitseis. Zijn er problemen, dan is het aan de inspecteur om praktisch advies te geven over corrigerende werkzaamheden.

De visuele lasinspecteur wordt door de lascoördinator aangestuurd.

Lasinspecteur VT-w level 2

Eye-Con is gekwalificeerd en gecertificeerd lasinspecteur VT-w level 2, en kan visuele inspecties volgens de NEN-EN-ISO 5817 en de NEN-EN-ISO 10042 uitvoeren. Het uitvoeren van een volledige of steekproefsgewijze lasvalidatie biedt zekerheid voor de toekomst.

Wilt u direct een vrijblijvend advies over lasinspectie? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier