onze expertises

Constructieve veiligheid

Tijdens de uitvoeringsfase ontstaan de grootste risico’s, vooral omdat meerdere partijen zich met de constructieonderdelen gaan bezighouden. In de engineering- en uitvoeringsfase is het belangrijk dat er genoeg focus ligt op de constructieve veiligheid. Wij ondersteunen graag de coördinerende taak van de Constructieve Veiligheidscoördinator. Dit om te voorkomen dat er grote risico’s ontstaan tijdens de uitvoeringsfase, maar ook om grip te houden op wat de verschillende deelconstructeurs van de leveranciers ontwerpen.

Constructieve veiligheid beperkt zich niet tot het ontwerp

Door uitgangspunten, resultaten en verwachtingen met alle partijen onderling goed af te stemmen blijft de samenhang van de verschillende constructies gewaarborgd.

Door samen te werken kunnen oorzaken van (bijna-)calamiteiten worden voorkomen. Dit blijkt vaak een optelsom van tekortkomingen van meerdere betrokken partijen in meerdere fasen van het ontwerp- en bouwproces. De constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid waar de hoofdconstructeur een belangrijke rol in speelt.

Wilt u direct een vrijblijvend advies over constructieve veiligheid? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier