onze expertises

Inspectie conservering

Door gebruik te maken van een deugdelijk conserveringssysteem, kunt u uw constructie beschermen en corrosie voorkomen. De kwaliteit en de duurzaamheid van een conserveringssysteem worden beïnvloed door vele factoren, en wordt in hoge mate op de werkvloer bepaald.

Door verf en coating van stalen en metalen constructies in alle stadia van uitvoering te controleren kan de kwaliteit van de constructie worden gewaarborgd. Door verf en coating in goede conditie te houden, kan corrosie van staal en andere metalen constructies voorkomen worden. De kennis waarover de kwaliteitscontroleur moet beschikken varieert van klimaatscondities, verf- en coatingstechnologie, richtlijnen en normen zoals de NEN-EN-ISO 12944 serie, NEN-EN-ISO 8501 serie, NEN-EN-ISO 8503 serie, NEN-EN 1090 serie, ‘Code of Practice’ voor de staalconservering en de belangrijkste eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid voor de oppervlaktebehandeling.

Activiteiten

Coating inspectie

Met coatings inspecties houdt u toezicht op de applicatieprocessen en de inspectie van objecten of projecten. De uitvoering hiervan dient volgens de voorgeschreven coatingspecificaties (procedures, het inspectieplan en het verftechnisch advies) te worden uitgevoerd. Vooraf wordt met de opdrachtgever overlegd hoe vaak en wanneer een verfinspectie plaats vindt. Dit kan periodiek zijn, of op afroepbasis.

Er zijn drie momenten waarop een technische beoordeling aan de orde is: 

 • Bij de inhoudelijke beoordeling van het plan van aanpak dat de opdrachtnemer aan de hand van het bestek en het ontwerp heeft gemaakt;
 • Tijdens de uitvoering van werkzaamheden overeenkomstig het plan van aanpak;
 • Bij de beoordeling van het verloop van de status van de conservering tijdens de totale contractperiode.

inspectie conservering

Enkele inspecties die we voor u kunnen uitvoeren / bijwonen zijn:

Straal inspectie:

 • Straalruwheid;
 • Straalreinheid;
 • Zout testen;
 • Stoftesten.

Coating inspectie:

 • Laagdikte metingen;
 • Visuele beoordelingen.

Eindinspectie:

 • Hechtingstesten;
 • Status inspectie;
 • Schade onderzoek en analyse.

Totaalpakket metaalconservering
Op de werkvloer wordt de kwaliteit van het conserveringssysteem bepaald. Door gebruik te maken van een kwalitatief en duurzaam conserveringssysteem kan corrosie worden voorkomen.

Wilt u een inspectie conservering laten uitvoeren? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier