onze expertises

Inspectie conservering

Bescherming en het voorkomen van corrosie kan worden bereikt door gebruik te maken van een deugdelijk conserveringssysteem. De kwaliteit en de duurzaamheid van een conserveringssysteem word beïnvloed door vele factoren, en wordt in hoge mate op de werkvloer bepaald.

Door verf en coating van stalen en metalen constructie in alle stadia van uitvoering te controleren kan de kwaliteit worden gewaarborgd. Door verf en coating in goede conditie te houden kan corrosie van staal en andere metalen constructies voorkomen. De kennis waarover de kwaliteitscontroleur over moet beschikken varieert van klimaatscondities, verf- en coatingstechnologie, richtlijnen en normen zoals de NEN-EN-ISO 12944 serie, NEN-EN-ISO 8501 serie, NEN-EN-ISO 8503 serie, NEN-EN 1090 serie, ‘Code of Practice’ voor de staalconservering en de belangrijkste eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid voor de oppervlaktebehandeling.

Activiteiten

Coating inspectie

Met coatings inspecties kan toezicht worden gehouden op de applicatieprocessen en het inspecteren van objecten / projecten. De uitvoering hiervan dient volgens de voorgeschreven coatingspecificaties (procedures, het inspectieplan en het verftechnisch advies) te worden uitgevoerd. Vooraf wordt met de opdrachtgever overlegd hoevaak en wanneer een verfinspectie plaats vind. Dit kan periodiek of op afroepbasis.

Er zijn drie momenten waarop een technische beoordeling aan de orde is: 

 • Bij de inhoudelijke beoordeling van het plan van aanpak dat de opdrachtnemer aan de hand van het bestek en het ontwerp heeft gemaakt;
 • Tijdens de uitvoering van werkzaamheden overeenkomstig het plan van aanpak;
 • Bij de beoordeling van het verloop van de status van de conservering tijdens de totale contractperiode.

inspectie conservering

Enkele inspecties die we voor u kunnen uitvoeren / bijwonen zijn:

Straal inspectie:

 • Straalruwheid;
 • Straalreinheid;
 • Zout testen;
 • Stoftesten.

Coating inspectie:

 • Laagdikte metingen;
 • Visuele beoordelingen.

Eindinspectie:

 • Hechtingstesten;
 • Status inspectie;
 • Schade onderzoek en analyse.

Totaalpakket metaalconservering
Op de werkvloer wordt de kwaliteit van het conserveringssysteem worden bepaald. Door gebruik te maken van een kwalitatief en duurzaam conserveringssysteem kan corrosie worden voorkomen.

Wilt u een inspectie conservering laten uitvoeren? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier