onze expertises

kwaliteitstoezicht

Kwaliteitstoezicht toont bij projecten aan of het gevraagde object voldoet aan de gestelde eisen en planning die in een contract zijn vastgelegd. Dit toezicht draagt bij aan een goed vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Want vertrouwen is goed, maar controle is beter.

De uiteindelijke kwaliteit valt of staat met de kwaliteit van de uitvoering. Wij houden toezicht door steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uit te voeren, aan de hand van checklists die wij in eigen beheer ontwikkeld hebben. Afwijkingen worden door ons vastgelegd, gerapporteerd en besproken tijdens een periodiek overleg, zoals bijvoorbeeld een bouwvergadering. Daarnaast initiëren wij verbeterpunten; dit om de bouwkwaliteit te stimuleren, technische risico’s te normaliseren en (faal)kosten te reduceren.

Keuren en toetsen

tweedelijns keuringen

De tweedelijns keuring is de meest voorkomende kwaliteitsborging bij een geïntegreerd contract. Als externe partij kijken we of er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die worden benoemd in het programma van eisen. Deze kwaliteitscontrole wordt steekproefsgewijs uitgevoerd in opdracht van de opdrachtnemer. De frequentie hiervan wordt in het keuringsplan vastgelegd. Een onderaannemer voert de eerstelijns keuringen uit – deze keuringen lijken in de praktijk niet altijd volwaardig te worden uitgevoerd. Om deze reden is het goed dat er met een tweedelijns keuring wordt gecontroleerd of er echt gebouwd wordt volgens de tekeningen en de eisen. Derdelijns keuringen kunnen ook worden uitgevoerd; dit gebeurt dan in opdracht van de opdrachtgever.

Activiteiten

Kwaliteitscontrole

De werkzaamheden zijn voor elk project verschillend en zullen in overleg met de opdrachtgever voor de start van de uitvoering worden afgestemd. Het is gebruikelijk om controles risico gestuurd in te zetten.

Een greep uit de werkzaamheden die wij kunnen verzorgen zijn:

  • Het verzamelen van de noodzakelijke kennis over aspecten van het werk en het opstellen van een keuringsplan met de uit te voeren toetsingen van deze aspecten;
  • Het analyseren en beoordelen van werkplannen, werkmethoden,
    tekeningen en eventuele kwaliteitsplannen;
  • Het uitvoeren van (systeem-), proces- en producttoetsen;
  • Het toetsen van de aanwezigheid en volledigheid van de keurings-
    registratie (-formulieren);
  • Het uitvoeren en bewaken van overige (keuring- en) toezichtactiviteiten betreffende de uitvoering van het werk conform de gemaakte toetsingsplannen;
  • Het bewaken van kwaliteit en tijd zoals vastgelegd in het contract tussen opdrachtgever en aannemer(s) van het betreffende project.

Keuren en toetsen

Vertrouwen is goed maar controle is beter. Wilt u direct een vrijblijvende informatie aanvragen over deze werkzaamheden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar  phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier