onze expertises

Quality Assurance en Quality control

Eerste- en tweedelijnskeuringen, kwaliteitsborging, (technische) inspecties, (technische) keuringen en commissioning, Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC) zijn een reeks activiteiten die de kwaliteit van producten en processen waarborgen. 

Waar QA zich vooral richt op het voorkomen van defecten met een focus op het productieproces, richt QC zich op het corrigeren en identificeren van de defecten in het eindproduct.

projectoverdracht

Commissioning

Commissioning zorgt ervoor dat een project kan worden overgedragen. Tussen de disciplines van opdrachtgever en opdrachtnemer en bijbehorende stakeholders is veel communicatie nodig; op die manier kunnen én mogen diverse geïntegreerde testen uitgevoerd worden. Voordat de overdracht echter uitgevoerd kan worden moet eerst alles goed geregeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn engineering, QA/QC, constructie, in bedrijf stelling, document control, vergunningen en veiligheid voor de mensen, omwonenden, milieu en installaties.

kwaliteitscontrole

Met Kwaliteitstoezicht bij bouwkundige en civieltechnische projecten wordt aantoonbaar gemaakt dat het gevraagde object voldoet aan de gestelde eisen en tijdsbestekken die in een contract zijn vastgelegd. De 2e lijnskeuring is de meest voorkomende kwaliteitsborging bij een geïntegreerd contract.
activiteiten

De taken en verantwoordelijkheden

QA activiteiten
Door kwaliteitsverzekering (QA) toe te passen worden defecten in het product tijdens de ontwikkeling van het product op tijd gesignaleerd.  Hierdoor wordt er preventief gewerkt aan kwaliteitsproblemen. Een QA-review richt zicht op het ontwikkelingsproces en kijkt of het product voldoet aan de gedetailleerde kwaliteitsdoelstellingen.

QC activiteiten
Voordat het product wordt vrijgegeven kan er door middel van een inspectie of test een kwaliteitscontrole (QC) worden uitgevoerd. Op deze manier worden defecten gedetecteerd en weet men zeker dat het product aan de eisen van de klant voldoet. De inspectie kan ook worden gedaan op installaties waarbij gekeken wordt naar kwaliteit en vakmanschap.

QA/QC officer

Wat kunt u verwachten van een QA/QC officer?

 • Opstellen van kwaliteitsbeleid
 • Bewaken van het QA- en QC-beleid
 • Organiseren van proces- en productaudits
 • Behandelen van interne en externe klachten
 • Analyseren van fouten in processen of producten
 • Opstellen en uitvoeren van verbeterprojecten
 • Verwerken van informatie in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Opstellen van kwaliteitsmanagementrapportages
 • Trainen van QA- en QC-medewerkers


Waarom hulp bij de implementatie van QA/QC?

 • De kosten voor kwaliteitsmanagement dalen
 • Faalkosten en operationele kosten dalen
 • De processen presteren beter
 • Uitvoerende medewerkers krijgen juiste informatie
 • Borgingstechnieken worden beter toegepast

Eye-Con kan u helpen bij de implementatie van QA en QC of hulp bij de uitvoering van inspecties, keuringen, metingen en analyses. Vul het formulier in of stuur een mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier