onze expertises

Quality Assurance en Quality control

1e en 2e lijnskeuringen, Kwaliteitsborging, (technische) Inspecties, (technische) keuringen en commissioning, Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC) zijn een reeks activiteiten die de kwaliteit van producten en processen waarborgen.

Waar QA zich vooral richt om defecten te voorkomen met focus op het proces om het product te maken, richt QC zich op het corrigeren en identificeren van de defecten in het eindproduct.

projectoverdracht

Commissioning

Dankzij een commissioning kan een project overgedragen worden. Tussen de disciplines van ON, OG en bijbehorende stakeholders is veel communicatie nodig. Zodat diverse geïntegreerde testen uitgevoerd kunnen en mogen worden. Voordat de overdracht uitgevoerd kan worden moet eerst alles goed geregeld zijn. Hierbij kunnen we denken aan de engineering, QA/QC, constructie, in bedrijf stelling, document control, vergunningen en veiligheid voor de mensen, omwonenden, milieu en installaties.

kwaliteitscontrole

Met Kwaliteitstoezicht bij bouwkundige en civieltechnische projecten wordt aantoonbaar gemaakt dat het gevraagde object voldoet aan de gestelde eisen en tijdsbestekken die in een contract zijn vastgelegd. De 2e lijnskeuring is de meest voorkomende kwaliteitsborging bij een geïntegreerd contract.
activiteiten

De taken en verantwoordelijkheden

QA activiteiten
Door kwaliteitsverzekering (QA) toe te passen worden defecten in het product tijdens de ontwikkeling van het product op tijd gesignaleerd.  Hierdoor wordt er preventief gewerkt aan kwaliteitsproblemen. Een QA review richt zicht op het ontwikkelingsproces en bekijkt of het product voldoet aan de gedetailleerde kwaliteitsdoelstellingen.

QC activiteiten
Voordat het product wordt vrijgegeven kan er door het product te inspecteren / testen een kwaliteitscontrole (QC) worden uitgevoerd. Zodat defecten worden gedetecteerd en eraan de eisen van de klant kan worden voldaan. De inspectie kan ook worden gedaan op installaties waarbij gekeken wordt naar kwaliteit en vakmanschap.

QA/QC officer

Wat kunt u verwachten van een QA/QC officer?

 • Opstellen van kwaliteitsbeleid.
 • Bewaken van het QA- en QC-beleid.
 • Organiseren van proces- en productaudits.
 • Behandelen van interne en externe klachten.
 • Analyseren van fouten in processen of producten.
 • Opstellen en uitvoeren van verbeterprojecten.
 • Verwerken van informatie in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Opstellen van kwaliteitsmanagementrapportages.
 • Trainen van QA- en QC-medewerkers.


Waarom hulp bij de implementatie van QA/QC?

 • De kosten voor kwaliteitsmanagement dalen.
 • Faalkosten en operationele kosten dalen.
 • De processen beter gaan presteren.
 • Medewerkers in de uitvoering krijgen juiste informatie.
 • Borgingstechnieken worden beter toegepast.

Eye-Con kan u helpen bij de implementatie van QA en QC of hulp bij de uitvoering van inspecties, keuringen, metingen en analyses. Vul het formulier in of stuur een mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier