onze expertises

Lascoördinator

Een lascoördinator coördineert fabricageprocessen voor lastechnische werkzaamheden en hieraan gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor zorgt hij voor een gewenste kwaliteit van het lasproduct.

De werkzaamheden kunnen alles omvatten wat met lassen te maken heeft. Om binnen het bedrijf in goede banen te leiden en erop toe te zien dat de werkzaamheden conform de daarvoor gestelde normen plaats vinden.
De taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator zijn vastgelegd in de EN-ISO 14731. Vanuit verschillende normen en regelgeving wordt verwezen naar deze belangrijke functie: NEN-EN 1090, EN-ISO 3834, CPR (305/2011), PED (2014/68/EU),…

Play Video
lassen, lascoordinator, staal
lassen, lascoordinator, staal, balken, brug
europese norm

De toepassing van de
NEN-EN 1090-2

In de Europese norm NEN-EN 1090-2 worden eisen gesteld aan het fabriceren van staalconstructies voor het lassen in de uitvoering van constructief staalwerk.
De NEN-EN 1090 is direct gekoppeld aan de NEN-EN 1993: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies. Wordt de constructie berekend met de Eurocode 3, dan dient deze gemaakt te worden volgends de NEN-EN 1090 serie.
De EU heeft besloten om een CE-markering te verbinden aan het in de handel brengen van bouwproducten. Om te voldoen aan de CE-markering voor staalconstructies moet worden voldaan aan de NEN-EN 1090-1 en NEN-EN 1090-2. Om conform deze norm laswerkzaamheden uit te voeren onder uitvoeringsklasse (EXC) 2,3 en 4 moeten zij beschikken over een lascoördinator.

lasCoördinator

De taken en verantwoordelijkheden

 • Advies over de toepassing van verschillende lasprocessen en
  toepassingsgebieden;
 • Materialenkennis bij afkeur, schade of discussie bij ontwerp;
 • Het opstellen en interpreteren van diverse documenten waaronder WPS-en, LK’s, LMK’s en materiaalcertificaten;
 • Omgaan met normen;
 • Kwaliteitsborging;
 • Voor- en nabewerkingsmethoden;
 • NDO- en DO-onderzoek;
 • Organiseren en plannen van de werkzaamheden, en bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers;
 • Bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling, -beheersing en effectiviteit van QA/QC met oog voor klanteisen, kwaliteitsnormeringen en productieprocessen;
 • Beoordelen van de eisen op het te realiseren product m.b.t. wet- en regelgeving en klantspecificaties (bestek / contract) in het voortraject of tijdens uitvoering;
 • Ontwikkelen en inplannen van inspectie en controle acties en het uitvoeren daarvan, al dan niet i.s.m. de medewerkers van de QC afdeling;
 • Verzamelen van informatie en meewerken aan
  fabricagedocumentatie van een project;
 • Begeleiden van audits van (potentiële) klanten en certificerende
  instanties op het vlak van lastechniek (bijv. NEN-EN 1090) ;
 • Ondersteunen van productie bij het tijdig en kwalitatief opleveren van de projecten;
 • Opstellen van lasplannen, incl. ITP’s, en WPS-en voor projecten;
 • Kwalificeren van lasprocedures (PQR’s/ WPQ’s);
 • Contacten onderhouden met klanten en surveyors, incl. het verzorgen van kwaliteitsdocumentatie.

Lascoördinator nen-EN 1090

Phil van Amen heeft in 2008 Eye-Con opgericht vanuit uit de groeiende behoefte van overheden, aannemers en industriële partijen voor brede expertise en onafhankelijk advies bij multidisciplinaire projecten.

De meerwaarde van Eye-Con zit in kennis over productieprocessen en expertise op het gebied van ontwerp, engineering en fabricage. Op diverse aandachtsgebieden brengen wij expertise in het project, onze (vaste) partners kunnen hieraan bijdragen. Ook voor een Second Opinion/Review of collegiale toets kunt u bij ons terecht.

Vul het formulier in of stuur een e-mail: phil.van.amen@eye-con.biz voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Contactformulier