onze expertises

Lascoördinator

Een lascoördinator coördineert fabricageprocessen voor lastechnische werkzaamheden en hieraan gerelateerde werkzaamheden. Hierdoor zorgt hij voor een gewenste kwaliteit van het lasproduct.

De werkzaamheden kunnen alles omvatten wat met lassen te maken heeft, en zien erop toe dat alles in goede banen geleid wordt en binnen de daarvoor gestelde normen plaats vinden. De taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator zijn vastgelegd in de EN-ISO 14731. Vanuit verschillende normen en regelgeving wordt verwezen naar deze belangrijke functie: NEN-EN 1090, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834, CPR (305/2011), PED (2014/68/EU).

Play Video
lassen, lascoordinator, staal
lassen, lascoordinator, staal, balken, brug
europese norm

De toepassing van de
NEN-EN 1090-2

De Europese norm NEN-EN 1090-2 stelt eisen aan het fabriceren van staalconstructies voor het lassen in de uitvoering van constructief staalwerk.
De NEN-EN 1090 serie is direct gekoppeld aan de NEN-EN 1993: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies. Wordt de constructie berekend met de Eurocode 3, dan dient deze gemaakt te worden volgends de NEN-EN 1090 serie.
De EU heeft besloten om een CE-markering te verbinden aan het in de handel brengen van bouwproducten. Om een CE-markering voor een staalconstructie te kunnen aanbrengen, moet deze voldoen aan de NEN-EN 1090-1 en NEN-EN 1090-2. Om conform deze norm laswerkzaamheden uit te voeren onder uitvoeringsklasse (EXC) 2,3 en 4 moeten zij beschikken over een lascoördinator.

lasCoördinator

De taken en verantwoordelijkheden

 • Advies over de toepassing van verschillende lasprocessen en
  toepassingsgebieden;
 • Materialenkennis bij afkeur, schade of discussie bij ontwerp;
 • Het opstellen en interpreteren van diverse documenten waaronder WPS-en, LK’s, LMK’s en materiaalcertificaten;
 • Omgaan met normen;
 • Kwaliteitsborging;
 • Voor- en nabewerkingsmethoden;
 • NDO- en DO-onderzoek;
 • Organiseren en plannen van de werkzaamheden, en bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers;
 • Bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling, -beheersing en effectiviteit van QA/QC met oog voor klanteisen, kwaliteitsnormeringen en productieprocessen;
 • Beoordelen van de eisen op het te realiseren product met betrekking tot wet- en regelgeving en klantspecificaties (bestek of contract) in het voortraject of tijdens uitvoering;
 • Ontwikkelen en inplannen van inspectie en controleacties en het uitvoeren daarvan, al dan niet in samenwerking met de medewerkers van de QC-afdeling;
 • Verzamelen van informatie en meewerken aan
  fabricagedocumentatie van een project;
 • Begeleiden van audits van (potentiële) klanten en certificerende
  instanties op het vlak van lastechniek (bijv. NEN-EN 1090) ;
 • Ondersteunen van productie bij het tijdig en kwalitatief opleveren van de projecten;
 • Opstellen van lasplannen, inclusief ITP’s, en WPS-en voor projecten;
 • Kwalificeren van lasprocedures (PQR’s/ WPQ’s);
 • Contact onderhouden met klanten en surveyors, incl. het verzorgen van kwaliteitsdocumentatie.

Lascoördinator nen-EN 1090

Phil van Amen heeft in 2008 Eye-Con opgericht met het oog op de groeiende behoefte aan brede expertise en onafhankelijk advies bij multidisciplinaire projecten van onder andere overheden, aannemers en industriële partijen.

De meerwaarde van Eye-Con zit in kennis over productieprocessen en expertise op het gebied van ontwerp, engineering en fabricage. Op diverse aandachtsgebieden brengen wij expertise in het project, onze (vaste) partners kunnen hieraan bijdragen. Ook voor een Second Opinion, Reviews of collegiale toetsen kunt u bij ons terecht.

Neem contact op middels dit formulier of stuur een e-mail: phil.van.amen@eye-con.biz voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Contactformulier